ӨМГӨӨЛЛИЙН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

  • Байгууллагын албан хүсэлт
  • Өмгөөллийн хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Өмгөөллийн хуулийн этгээдийн дүрэм
  • Өмгөөллийн хуулийн этгээдийг удирдах, төлөөлөх эрх бүхий гишүүн болон бүх гишүүдийн товч танилцуулга, тэдний өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийн гэрчилгээний хуулбар
  • Тухайн хуулийн этгээдэд хөдөлмөрийн болон бусад гэрээний үндсэн дээр харьяалагдан ажиллаж байгаа өмгөөлөгчийн товч танилцуулга, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийн гэрчилгээний хуулбар

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх материалыг Баянгол дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө-46, Гранд Плаза 15 давхар #1505 тоотод биечлэн авч ирж өгөхөөс гадна шуудангаар хүлээн авна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70126861-3 дугаараас лавлана уу.