[language-switcher]

Slide

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ээлжит Их хурлыг 2023 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулахтай холбоотойгоор Удирдах зөвлөлийн тогтоол, Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны явцын мэдээлэл, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их хурлын төлөөлөгч сонгох журам, Их хурлын төлөөлөгч сонгох ажиллагаа явуулах хугацаа, цаг, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их хурлаас баталсан дүрэм, журмын...
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хуралдааны 40 дүгээр тогтоолоор Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ээлжит Их хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг баталсан. Үүнд: - Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны бодлого, хөгжлийн хөтөлбөр; - Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах; - Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах; - Өмгөөллийн...
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ээлжит Их хурлыг 2023 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 08 цаг 00 минутаас эхлэн Дотоод хэргийн их сургуулийн Соёлын төвд хуралдуулах товыг тогтоосон. Иймд Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дүрмийн 10 дугаар зүйлийн...
Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй өмгөөллийн хуулийн этгээдүүд Өмгөөллийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсэгт зааснаар ...Улсын бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор хуулийн этгээдийн оноосон нэр хаяг түүнд ажиллах өмгөөлөгчдийн нэрсийг өмгөөлөгчдийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх... гэж заасны дагуу идэвхтэй үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй Өмгөөллийн...
Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд Өмгөөлөгчдийн Холбооноос санал авахаар ирүүлсэн байна. Гишүүн өмгөөлөгч та бүхэн хуулийн төсөлтэй танилцаж саналаа holboo@ama.org.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооноос Өмгөөллийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4-т “Өмгөөлөгчдийн Холбоо өмгөөлөгчдөөс нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх санал, санаачилгыг дэмжих, тэдгээрийг уялдуулан зохион байгуулах, уг үйл ажиллагаанд нийт өмгөөлөгчдийн оролцоог хангах үүрэгтэй.” гэж заасны дагуу 2022 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд болж байгаа жагсаал...

ВИДЕО