Өмгөөлөгчдийн Холбооны Удирдах зөвлөл нь Их Хурлын чөлөөт цагт Өмгөөлөгчдийн Холбооны үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий хамтын удирдлагын байгууллага бөгөөд Хүний эрх, эрх зүйн шинэтгэлийн дэд хороо /дарга З.Сүхбаатар/, Гишүүнчлэлийн дэд хороо /дарга Б.Энх-Эрдэнэ/, Бодлого, хөгжлийн дэд хороо /Б.Баясгалан/, Төсөв, санхүүгийн дэд хороо /дарга С.Цацралтуяа/ гэсэн бүтэцтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны 2023 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн Ээлжит Их хурлаас Удирдах зөвлөлийн 21 гишүүнийг батламжилсан.

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн Анхдугаар хуралдаанаар Удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Энхзаяаг Удирдах зөвлөлийн даргаар сонгосон.

Өнөөдрийн байдлаар Удирдах зөвлөл 21 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

1.Б.Энхзаяа /Удирдах зөвлөлийн дарга, өмгөөлөгч/

2.П.Амгаланбаатар /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

3.Ч.Атарболд /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

4.М.Баасанбат /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

5.Л.Баасанжав /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

6.Б.Батзаяа /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

7.Г.Батзаяа /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

8.Ж.Батзоригт /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

9.Р.Булгамаа /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

10.Б.Баясгалан /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

11.Б.Дашдорж /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

12.Ч.Жадамба /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

13.Д.Очирдорж /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

14.О.Санчирбал /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

15.З.Сүхбаатар /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

16.М.Хандармаа /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

17.М.Хатанзориг /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

18.С.Цацралтуяа /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

19.Б.Энх-Эрдэнэ /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

20.Э.Энх-Эрдэнэ /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

21.Ө.Эрдэнэ-Очир /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

Удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга Г.Отгонсүрэн