Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн өмгөөлөгч нарыг “Хил хязгааргүй хуульчид” НҮТББ-с зохион байгуулж буй “Өмгөөлөгчийн нийтийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалан нэхэмжлэл гаргах эрх” сэдэвт өглөөний ярилцлагад оролцохыг урьж байна.
Уулзалт, ярилцлага 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр Cozy Club Ulaanbaatar-т зохион байгуулагдана.