ТАНИЛЦУУЛГА

     Өмгөөлөгчдийн Холбооны Удирдах зөвлөл нь Их Хурлын чөлөөт цагт Өмгөөлөгчдийн Холбооны үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий хамтын удирдлагын байгууллага бөгөөд Хүний эрх, эрх зүйн шинэтгэлийн дэд хороо /дарга Д.Батсүх/, Гишүүнчлэлийн дэд хороо /дарга Г.Батзаяа/, Бодлого, хөгжлийн дэд хороо /Б.Мөнхбат/, Төсөв, санхүүгийн дэд хороо /дарга Ж.Батзоригт/ гэсэн бүтэцтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

   Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны 2020 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн Анхдугаар Их хурлаас Удирдах зөвлөлийн 21 гишүүнийг батламжилсан.

     Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн Анхдугаар хуралдаанаар Удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Баатарсайханыг Удирдах зөвлөлийн даргаар сонгосон.

     Өнөөдрийн байдлаар Удирдах зөвлөл 20 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

1.Б.Баатарсайхан /Удирдах зөвлөлийн дарга, өмгөөлөгч/

2.М.Алтан-өлзий /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

3.Л.Баасанжав /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

4.Г.Батзаяа /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

5.Ж.Батзоригт /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

6.Д.Батсүх /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

7.Б.Баясгалан /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

8.Ц.Гансүх /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

9.Б.Мөнхбат /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

10.Г.Нацагдорж /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

11.Д.Нямдорж /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

12.Г.Орхон /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

13.З.Сүхбаатар /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

14.С.Тэгшжаргал /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

15.М.Хатанзориг /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

16.З.Хүрэлсүх /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

17.С.Цацралтуяа /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

18.Д.Цэндсүрэн /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

19.Р.Цэрэнханд /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

20.Б.Энхзаяа /Удирдах зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч/

Удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга А.Оюун-Эрдэнэ