Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн өмгөөлөгч Ц.Хүрэлсүх, Г.Алтанчимэг нарт иргэн Э.Базарбидрэнгээс талархал ирүүллээ.