Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн өмгөөлөгч С.Соронзонболдод иргэн С.Бямбасүрэнгээс талархал ирүүллээ.