Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн өмгөөлөгч Б.Чулуунгэрэлд иргэн Х.Хишигээгээс талархал ирүүллээ.