Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд Өмгөөлөгчдийн Холбооноос санал авахаар ирүүлсэн байна. Гишүүн өмгөөлөгч та бүхэн хуулийн төсөлтэй танилцаж саналаа holboo@ama.org.mn хаягаар ирүүлнэ үү.