Салбар зөвлөлүүд

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо нь Улаанбаатар хот болон аймаг суманд байршсан нийт 24 салбар зөвлөлтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна

Улаанбаатар хот дахь өмгөөлөгчдийн зөвлөл

 1. Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл

 Орон нутаг дахь өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл

 1. Архангай аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 2. Баян-Өлгий аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 3. Баянхонгор аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 4. Булган аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 5. Говь-Алтай аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 6. Говьсүмбэр аймаг дахь Өмгөөлөгчдийнсалбар зөвлөл
 7. Дархан-Уул аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 8. Дорноговь аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 9. Дорнод аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 10. Дундговь аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 11. Завхан аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 12. Орхон аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 13. Өвөрхангай аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 14. Өмнөговь аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 15. Сүхбаатар аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 16. Сэлэнгэ аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 17. Сэлэнгэ аймгийн Мандал суман дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 18. Төв аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 19. Увс аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 20. Ховд аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 21. Хөвсгөл аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 22. Хэнтий аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл
 23. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суман дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөл